PACHELO CHANGA








Standpunktsblad, 3. skoleår, 2. del: utilfredsstillende resultater



En lille videohilsen fra Pachelo
 
Standpunktsblad 1. del af skoleåret 2017-2018 - forholdsvis gode resultater
 
Interview jan. 2017
Pachalos far døde i 2015 pga. druk. Moren kunne blive boende i faderens hus. Pachalos ældste bror, Harrington, er gift og har 1 barn. Broren, hans kone og deres barn bor i samme hus som Pachalo. Harrington skaffer til dagen og vejen ved daglejerarbejde fx på andres marker eller ved at tage ud og fiske med et fiske-sjak. Engang gik Harrington i Secondary Schoo, men pga mangel på penge droppede han ud. Den næst ældste bror Newton er flyttet til Monkey Bay, 400 km. mod syd, hvor han bor med sin kone og klarer sig som daglejer i fiskerierhvervet.

Han klarer sig fornuftigt i skolen.

JAN. 2017









Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar