KENNEDY NGWIRA

SIDSTE STANDPUNKTSBLAD FØR DE AFSLUTTENDE EKSAMINER - MAGRE RESULTATER INDTIL VIDERE... SÅ SPÆNDENDE, OM HAN KOMMER TIL AT BESTÅ (NOGLE AF-) EKSAMINERNE"HELLO ANNE BERIT AND MORTEN. I AM KENNEDY. THANK YOU FOR THE SPONSORHIP. WISHING YOU ALL THE BEST" - JAN. 2018

REPORT CARD FEB. 2018Interview med Kennedy Ngwira, jan. 2017. 
Siden Kennedy blev forældreløs har han boet hos sin bedstefar, men da bedstefaren døde i 2016 flyttede han til en farbror. Farbroren har et meget lille stykke jord og prøver at klare sig som 'piece work fisherman' (daglejer i et fiske-sjak). Der er 12 mennesker i huset og de mangler stort set alt. Kennedy skal gå ca. 1 time for at komme i skole og som oftest går han hjemmefra uden at have spist morgenmad.

Kennedy klarer sig ikke ret godt i skolen, men han bliver ved med at komme. 
Blandt de forretningsideer, som jeg præsenterede, kunne han bedst lide ideen om biavl.JAN. 2017

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar