EDDAH MKANDAWIRE
Eddah er begyndt på 4. - og sidste - skoleår i august 2018. Det er ikke ret sandsynligt, at hun vil bestå de afsluttende eksaminer - jvf. hosstående standpunktsblad fra 3. klase. Så hun er nok én af de elever, hvor selve skolegangen må tillægges den største værdi. Og det faktum, at hun bliver ved med at gå i skole på trods af dårlige karakterer viser, at hun har en vis seriøsitet ift. livet; og formentig er hun én af de piger, som vil gør alt, hvad hun kan, for at undgå at blive gravid i en ung alder. 


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar