DIANA NYASULUStandpunktsblad 3. klasse, 2. del af skoleåret; desværre utilfredsstillende resultater
Lille videohilsen fra Diana
 

 Standpunktsblad 1. del af skoleåret 2017-2018 - utilfredsstillende resultater


Juni 2017: Hun klarer sig rigtigt fint i skolen!


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar