BLOODIE KHONDOWE (BRODDIE M'NKHUNGA)


MIDTVEJS STANDPUNKTSBLAD SKOLEÅR 2017-2018
"I AM BROODIE KONDOWE. THANKS FOR SPONSORING ME. GOD BLESS YOU AND YOUR FAMILY"SCHOOL REPORT DEC. 2017
Interview jan. 2017:
Bloodie fortæller, at hans skoleresultater er dårlige, fordi der ofte mangler mad derhjemme. 
Hans far døde i december 2016 efter en maveoperation. De nærmere omstændigheder kender han ikke. 
Moren og børnene klarer sig med 'piece work' = daglejerarbejde. JAN. 2017


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar